Tisztelt Támogatóink!

A Karinthy Frigyes Gimnázium Öregdiák Alapítvány nevében fordulunk minden kedves karinthys szülőhöz, öregdiákhoz, iskolánk céljaival egyetértő külső támogatóhoz.

Közismert, hogy a Karinthy Frigyes Gimnázium elkötelezett a lehető legmagasabb szintű, innovatív és hatékony oktatási formák kipróbálásában és alkalmazásában.

A Covid-19 pandémia miatt bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend tette nyilvánvalóvá, hogy az iskola jelenlegi számítógépes eszközparkja mára már kritikusan elavulttá vált. Ráadásul az online oktatás során végsőkig kihasznált számítógépeink közül sok felmondta a szolgálatot, javításuk gazdaságtalanná vagy éppen lehetetlenné vált. Így a jelenléti oktatásba visszatérve még a járványhelyzetet megelőző állapot visszaállítása is nehézségekbe ütközik.

Fontos célkitűzésünk lenne, hogy gimnáziumunk rendelkezzen mindazokkal a modern elvárásoknak megfelelő technikai eszközökkel, műszaki és szoftveres háttérrel, amivel az oktatást akár online, akár tantermi jelenléti formában a lehető legmagasabb színvonalon biztosítani lehet. Ezzel is segítve a kiemelkedően tehetséges karinthys diákok tudásának gyarapítását.

Ehhez szeretnénk kérni támogatásukat.

Kérjük, hogy felajánlásukkal járuljanak hozzá az elavult IKT eszközparkunk megújításához, a meghibásodott digitális eszközök lecseréléséhez, olyan modern, oktatást támogató számítógépek, szoftverek beszerzéséhez, fejlesztéséhez, amelyek méltók az iskola eddig elért kiváló eredményeihez.

Segítségüket előre is köszönjük!

a Karinthy Frigyes Gimnázium
Öregdiák Alapítványának
Kuratóriuma

Levelek öregdiákoktól, támogatóktól

Kéri Kitty üzenete

Sági Anikó Tanárnő levele

Sági Tanárnő kézzel írott levele

Egy Öregdiák gondolatai

Nem véletlenül tértem vissza ebbe a gimnáziumba. Szerencsémre több országban, egyetemen és intézményben megfordultam, mégis a legtöbb dolgot itt tanultam, a Karinthyban.

Itt vagyok leginkább "otthon". Már diákként, a Csibetáborban, a Szülők Bálján, a Szalagavatón, az Öregdiákok által szervezett szakkörökön, akkor, amikor megkaptam az Öregdiák Alapítványtól az Nemzetközi Érettségi Programra az ösztöndíjamat, akkor, amikor egyetemi tanulmányaim alatt is több tanárral rendszeresen leveleztem, és főleg akkor, amikor néha-néha visszalátogattam, úgy éreztem, hogy ide tartozom. Nem az épületbe, a termekbe vagy a tanáriba (bár végül ott kötöttem ki), hanem ebbe a közösségbe, mely az iskola falain messze túlnyúlik. Ugyanezt érzem mindig, amikor az itt szerzett barátaimmal, akik a mai napig a legjobbak, találkozom. Számos beruházás, projekt, csereprogram és a töretlen kitartás, a diákokba fektetett rengeteg idő, pénz és energia és jó légkör bizonyítja, hogy ennek a közösségnek a tagjai a mai napig erősen kötődnek az iskolához és egymáshoz.

Remélem, hogy ez az oldal ezt a kötődést fogja erősíteni, esetenként újraéleszteni és virágoztatni. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki úgy érzi - ha vissza nem is jön, ahogy én tettem -, hogy tehet valamit az iskoláért és az oldalon keresztül meg is teszi ezt. Ami viszont talán ennél is fontosabb: mindenkinek kívánom, hogy a legszebb karinthys napjait, éveit élhesse újra és azt az erős összetartozást érezze, mely engem is visszahozott a kontinens másik oldaláról.

Hajdara Botond

5 év emlékére

Támogatom a Karinthyt, mert nagyon sokat köszönhetek az ott eltöltött 5 évnek.

Tanáraink lelkesedése a tantárgyak iránt, még akkor is, ha mi éppen nem voltunk túl lelkesek, angolul tanulni a tantárgyakat, a rengeteg szabadegyetem, amiken részt tudtam venni, a külföldi utak, a külföldi tanáraink, mind-mind hozzátettek ahhoz, aki ma vagyok. Egy olyan erős alapot kaptam ott, amire könnyű volt tovább építeni. A Karinthyban nem csak a tantárgyakat tanultuk, hanem egy olyan szintű nyelvtudást és olyan fajta más szemléletet kaptam, ami a karrierem során mindig előnyömre vált, és mindig sikeresebbé tett. Többek között ennek a szemléletnek és tudásnak köszönhetem, hogy a munkám során bejártam a világot, és ma egy olyan cégnél és pozícióban dolgozom, amit imádok, és megbecsülnek. Eljött az ideje, hogy vissza is adjak a sulinak, és támogassam a következő generációkat, akik Karinthysok lehetnek.

Az öregdiák honlapnak pedig kifejezetten örülök, mert szerintem a Karinthys lét egy olyan közös láthatatlan szállal köt össze bennünket, amihez nem kellenek szavak. Ez az oldal viszont jó lehetőséget kínál arra, hogy láthatóvá tegyük ezeket a szálakat, és adott esetben támogassuk egymást, és a Karinthyt. Összefogva mindig többet érünk el, mint egyedül.

Kókai Gabi

Szetlik Ildikó az iskola 30. éves jubileumára küldött kisfilmje

Hencz Edit a Szülői Választmány elnökségi tagjának üzenete

Támogatom