Rólunk

A Karinthy Frigyes Gimnázium Öregdiák Alapítványt 2013-ban hozta létre öt régebben végzett karinthys diák az alább felsorolt fő célkitűzésekkel:

Az alapítvány célja (Az alapító okirat szerint)

Az alapítvány fő célja a Karinthy Frigyes Gimnázium (1183 Budapest, Thököly utca 7.) és öregdiákjai közötti aktív kapcsolat kialakítása, fenntartása és ápolása annak érdekében, hogy a Karinthy Frigyes Gimnáziumban folyó oktatás és nevelés minősége a gimnázium működésének első 25 évében elértekhez képest ne csökkenjen. E fő céllal összhangban az Alapítvány célja még, hogy az öregdiákok szellemi, materiális és kapcsolati tőkéjét messzemenőkig összefogva és kihasználva elősegítse a Karinthy Frigyes Gimnázium sajátos oktatási-nevelési programjainak ( pl. két tanítási nyelvű képzés, Nemzetközi Érettségi program, KEKSZ program, KARMUN, csereprogramok, stb.) továbbvitelét, fejlesztését, új programok kialakítását.